وبلاگ

blog

با افزایش سرعت تغییرات خدمات قضائی، سامانه ثنا، ابلاغ الکترونیک و ... ، مدیریت پرونده‌ها به چالش‌ اصلی وکلا ...

ویژگی ها و راهنمای استفاده از نسخه ...

برای آشنایی با وکیل یک ماه اشتراک رایگان دارید. در این مقاله به بررسی عملکردهای اپلیکیشن باوکیل می ...

آیا واقعا مراجعه مستقیم به وکیل تنها راه پیگیری وضعیت پرونده توسط موکل است؟ موکل چه حقوقی دارد؟ چه راهی برای ...

اپلیکیشنی ساخته ایم که موکل از تماسهای بی دلیل و ایجاد مزاحمت برای وکیل خودداری ...

با طراحی سامانه ای کاملا حرفه ای مخصوص وکلای عزیز، باوکیل دست شما را در دست تکنولوژی روز خواهد ...


Copyright © 2023 - تمامی حقوق برای گروه نرم افزاری باوکیل محفوظ می باشد